గోమాత విశిష్టత 9 – గోహత్యా నిషేధోద్యమం

గోమాత విశిష్టత - గోహత్యా నిషేధోద్యమం ఎంతో విశిష్టత, ఎన్నో ప్రయోజనాలు కల్గినగోవు నేడు మన అజ్ఞానకారణంగా ఎంతో ప్రమాదంలో పడింది. 'మృత్యుగృహ ద్వారంవద్ద గోవు నిలబడి ఉంది. దాన్ని రక్షించగలమో లేదో కానీ గోవుతోబాటు మనము, మన సభ్యత నష్టపోవటం…
Continue Reading

గోమాత విశిష్టత 8 – వైద్య ప్రయోజనాలు, సాధించే విధానాలు

గోమాత విశిష్టత ఆవుపాలతో అల్లపురసం, తేనెలు సమంగా కలిపి 3 ఔన్సులు ఉదయం మాత్రం పుచ్చుకొనడంవల్ల మంచి ఆకలి కలుగుతుంది.  మినపపప్పు నేతితో వేయించి చూర్ణం చేసి ఆవుపాలలో పంచదార కలిపి వండించి పరమాన్నం చేసి వాడితే ఇంద్రియ పుష్టి కలుగుతుంది.…
Continue Reading

గోమాత విశిష్టత 7 – వ్యవసాయంలో గోవు, గోసంతతి ప్రయోజనం, ప్రాముఖ్యత

గోమాత విశిష్టత చాలా ముఖ్య విషయ మేమంటే ప్రఖ్యాత విజ్ఞానశాస్త్రవేత్త డా. ఆల్బర్ట్ ఐన్ స్టీన్ 1948 లో మన దేశానికి వచ్చే డా. అమర్ నాధ్ ఝా అనే విద్యవేత్త ద్వారా ఒక సందేశం పంపారు. అది 'భారతదేశంలో ట్రాక్టర్లవంటి…
Continue Reading

గోమాత విశిష్టత 6 – గోవు ఆరోగ్యకారి మరియు ఆర్థిక ప్రయోజనకారి

గోమాత విశిష్టత గోమూత్రం - ఇది కఫము నణచునది, జీర్ణశక్తి పెంచునది, కుష్టు, ఉబ్బు, పాండువు, గుర్మం శూల, శ్వాస, కాస, మూత్రకృచ్చం, మూలవ్యాధి, జ్వరము, జఠరొగాలు, వాతం, క్రిమిరోగం వంటివానికిది ఔషధం. మలబధ్ధకాన్ని తొలగించటం, దీర్ఘరోగ నివారణం చేస్తుంది. పుడిసెడు…
Continue Reading

గోమాత విశిష్టత 5 – గోవులు ప్రపంచజనులందరకూ తల్లులు

గోమాత గోవు వలన ప్రయోజనాలుః ఆవు మనకు అనేక విధాల ప్రయోజనకారి. ఆవుపాలుః పసిపిల్లలకు తల్లిపాలు అమృతసమాలు. తల్లిపాల తరువాత వారికి శ్రేష్టమైనవి ఆవుపాలే. తల్లిపాలు కొరవడిన పిల్లలకు ఆవుపాలు పట్టటమే సర్వవిధాల శ్రేయస్కరం. పసితనం దాటినా అట్టి తల్లిపాల అమృతఫలాన్ని…
Continue Reading

గోమాత విశిష్టత 4 – గోవు అగ్నిమయం. అమృతమయం, దేవమయం

గోమాత స్మృతులను పరిశీలించినపుడు 'గవా మంగేషు తిష్టంతి భువనాని చతుర్దశ' అని 14 లోకాలూ గోవునం దున్నాయని, గోవునందు దేవతలంద రున్నారని పరాశరస్మృత్యాదులు వివరిస్తున్నాయి. బృహత్పరాశరస్మృతి గోదానాది మహిమ 5-34 నుండి 41 వరకు తెల్పింది. ఇంకా 'గవాం చైవానుగమనం సర్వపాప…
Continue Reading

గోమాత విశిష్టత – 3

గోమాత ఇలాగే యజుర్వేదం (23-48) లో 'బ్రహ్మా సూర్యసమం జ్యోతిః' మంత్రంలో 'గోస్తు మాత్రా న విద్యతే' అని గోవునకు సమమైనది లేదని తెలుపబడింది. 'గాం సీమాహిం రదితం విరాజమ్' అని గోహింసను నిషేధిస్తోంది. 'అంతకాయ గోఘాతమ్' అని గోహంతకులను హతమార్చ…
Continue Reading

గోమాత విశిష్టత – 2

గోమాత పంజాబ్ విశ్వవిద్యాలయం వారొక ప్రయోగం చేశారు. కొన్ని ఆవులు, కొన్ని గేదెలకు లెక్కప్రకారం కొంత మేతలో DDT కల్పి తినిపించారు. కొద్దిరోజుల తరువాత ఆ అవుల పాలలో 5% మాత్రమే DDT అంశాలుండగా ఆ గేదెల పాలలో 12% DDT…
Continue Reading

గోమాత విశిష్టత – 1

గోమాత గోసంరక్షణ హిందూధర్మంలో ప్రధానాంశం. 'మానవ వికాసక్రమంలో గోరక్షణ అన్నిటికన్నా మిన్నయైన అలౌకిక విషయంగా నాకు తోస్తున్నది' అంటారు గాంధీజీ. మన సంప్రదాయం గోవుకు సమున్నతస్థాన మిచ్చింది. ఒకవిధంగా ఆలోచిస్తే గోవు ప్రతి పుణ్యకార్యానికి అవసరమే. గోవు మన సంప్రదాయంతో అవిభాజ్యసంబంధం…
Continue Reading
Marquee Powered By Know How Media.
error: