మహనీయం – ధర్మరక్షణకు చేయవలసిన ఐదు కార్యములు

మహనీయం - డా. అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి (ఋషిపీఠం డిసెంబరు, 2014 నందు ప్రచురించబడిన ఆర్టికల్ - Article published in Rushipeetham December, 2014 Monthly Magazine) "మనది సనాతన మతమండీ! దానికి చావులేదు. మనమేం చేయనవసరం లేదు" అని కొందరంటారు.…
Continue Reading

సంకల్పం లోని విషయాలు, వివరణ మరియు అంతరార్థం

ఏ కర్మనాచరించాలన్నా ముందుగా సంకల్పం చెప్పుకొనాలి. అది మన, దేశ, కాల ఋషి, విశేషాలన్నిటినీ సూచిస్తుంది. అలా చెప్పుకొనటంలో ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయి. నిత్య, నైమిత్తిక, సామాన్య కర్మలందు సంకల్పం చేస్తాము. మహాదానాదులందు యజ్ఞాదులు, కన్యాదాన, మహానది స్నానములందు మాత్రం మహాసంకల్పం చేయాలి.…
Continue Reading

వ్యాస (గురు) పూజ – 22nd July, 2013 – గురువు అనుగ్రహం అవసరం

శ్రీ గురుభ్యో నమః ఓం శ్రీరామ జయహనుమాన్ సోమవారం 22nd July, 2013 – వ్యాస (గురు) పూజ సందర్భమున... గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః | గురుః సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగురవే నమః || హనుమత్ స్వరూపులయిన మా…
Continue Reading

16th July, 2012 – సోమ వారము – కటక సంక్రమణం – దక్షిణాయన పుణ్యకాలం

ఆధ్యాత్మిక బంధువులకు శుభాకాంక్షలు. జూలై 16, 2012న కటక సంక్రమణం. ఆనగా దక్షిణాయన పుణ్య కాలం. సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలొ ప్రవేశిస్తాడు. నేటి రాత్రి నుండి దక్షిణాయనం. కాబట్టి సంధ్యావందన, పూజా సంకల్పాలలొ ఇక పిదప 'దక్షిణాయనే' అని చెప్పాలి. సూర్యుడు…
Continue Reading
Marquee Powered By Know How Media.
error: