శ్రీ దుర్గా అమ్మవారి ఆలయస్థాపనలో శ్రీ బీరక శివప్రసాదరావు గారి దివ్యానుభూతులు

శ్రీశ్రీశ్రీ జ్యోతిర్మయి దుర్గాదేవి అమ్మవారు దేవాంగపురి, చీరాల, ప్రకాశం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ (more…)
Continue Reading

శ్రీ దుర్గా సర్వస్వము – ముందుమాట

శ్రీ దుర్గా సర్వస్వము శ్రీ జ్యోతిర్మయి దుర్గా అమ్మవారి ప్రతిష్టా యజ్ఞప్రసాదము (more…)
Continue Reading

Sri Hanumath Deeksha – శ్రీ హనుమాన్ దీక్ష

శ్రీ రామ జయ హనుమాన్ శ్లో|| హనుమాన్ కల్పవృక్షో మే - హనుమాన్ మమ కామధుక్ చింతామణి స్తు హనుమాన్ - కో విచారః? కుతో భయమ్? శ్రీ హనుమంతుడు కల్పవృక్షము, కామధేనువు, చింతామణి వంటివాడు. ఆయనను ఆశ్రయించిన వారికి ఎట్టి…
Continue Reading

Vedalalo Hanumantudu – వేదాలలో హనుమంతుడు

శ్రీ రామ జయ హనుమాన్ 'కనబడేదల్లా నాశనమయ్యేదే' అంటూ 'యద్దృశ్యం తన్నశ్యం' అంటారు. ఇక శాశ్వతము, చిరంతనము అయినదేమిటి? అని ప్రశ్న వేసుకుంటే సమాధానం శూన్యమేనేమో. 'ఆకాశం గగనం శూన్యం' అని అన్నారు కాబట్టి అన్నీ నాశనమైన పిదప మిగిలేశూన్యం ఆకాశమే.…
Continue Reading

Sri Hanumath Shatakam – శ్రీ హనుమచ్చతకము (చిత్ర కవిత్వము)

శ్రీ రామ జయ హనుమాన్ కృతజ్ఞతలు డా. కె.వి.కె.సంస్కృత కళాశాల, గుంటూరు విద్యార్థిగా ఉన్న దశలో వ్రాసిన దీశతకం. శ్రీ హనుమంతుని దయవలన నాకు హైస్కూలులో చదువుకునే రోజులలోనే ఛందోబద్ధమైన కవిత్వం అబ్బింది. ఉద్యోగిగా ఆరంభ దశలో సంఘ సేవానిరతుడనయి, అనంతరం…
Continue Reading

Sri Hanumadvrata Vidhanam – శ్రీ హనుమద్వ్రత విధానము

శ్రీ హనుమంతుని సేవ నాకు ఆ బాల్యంగా లభ్యమయింది. మా తల్లిగారి ప్రోత్సాహం నాలొ ఆధ్యాత్మికత పెంపొందించింది. 1971లొ గురుదేవుల అనుగ్రహం సమకూడి ప్రయోజనకరమైన కృషి ఆరంభమయింది. వేల సంవత్సరాలుగా మరుగున పడియున్న శ్రీ పరాశర సంహిత ( అంజనేయ చరిత్ర…
Continue Reading

Sri Hanuman Bahuk – శ్రీ హనుమాన్ బాహుక్

హనుమత్సేవలో తులసీదాస్ హనుమంతుని త్రికరణశుధ్ధిగా సేవించువారి జన్మ ధన్యమనుటకొక చక్కని ఉదాహరణ తులసీదాస్ జీవితం. పుట్టుకతోనే తల్లిని కోల్పోయిన వానిని మూలానక్షత్ర జాతకుడు, నష్టజాతకుడని, కుటుంబానికి అరిష్టమని తండ్రి వదిలేశాడు. చేరదీసిన దాదికూడా చిన్నతనంలోనే చనిపోవటంతో అతణ్ణి దగ్గరకు తీయటానికే అందరూ…
Continue Reading

Guru Prakashanam – గురు ప్రకాశనము

గురు ప్రకాశనము 30-5-2009 నాటి డా. అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి గారి షష్టిపూర్తి సందర్భంగా ప్రత్యేక సంచిక సంపాదకీయం నేను శ్రీపరాశర సంహితపై (Parasara Samhita) పరిశోధన చేస్తున్నాను. అందులో ఒక ప్రత్యేకాంశం గురువిషయమం. ఆ అంశంపై పరిశీలిస్తున్న సమయంలో పరాశరమహర్షి…
Continue Reading
Marquee Powered By Know How Media.
error: