సకల దైవతముల సమాహారమూర్తి ఆంజనేయుడు – ద్వితీయ భాగము (2)

సంపూర్ణ హనుమచ్చరితం - సకల దైవతముల సమాహారమూర్తి ఆంజనేయుడు - ద్వితీయ భాగము (2) శ్రీరామసేవాధురంధరుడుగా కీర్తింపబడుచున్న హనుమంతునియం దసాధారణ ప్రజ్ఞలెన్నో ఉన్నాయి. కేవలం సేవక మాత్రుడైతే లోకంచే అంతగా ఆరాధింపబడడు. రాజైన సుగ్రీవునకు, ఆరాధ్యుడైన రామునకు లేనంతగా ఆలయాలు హనుమంతునకు…
Continue Reading

నేటి స్థితిగతులలో మానవాళికి ఏకైక ఆదర్శం హనుమంతుడు – ప్రథమ భాగము (1)

(గురువుగారు బ్రహ్మశ్రీ అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రిగారు "సంపూర్ణ హనుమచ్చరితం" అనే శీర్షికతో ఆంజనేయస్వామి సంపూర్ణ జీవితచరిత్రను హనుమద్భుక్తులమయిన మనందరి కొరకు ధారావాహికగా అందజేస్తునారని తెలియజేయుటకు ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాము. ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవలసిన ఎన్నో అతి ముఖ్యమైన విషయములు ఇందులో పొందుపరచబడనున్నవి. పాఠకులు…
Continue Reading
Marquee Powered By Know How Media.
error: